Tootekataloog

Ivar Vinkel

Ivar Vinkel

Kasutusvõimalusi: sobiv jõutunde tekitamiseks, hea meelelolu loomiseks.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud jõeäärse vesise luha kõrges tihnikus liikuva tuule ja veidi ootamatult esinema hakanud ööbiku (Luscinia luscinia) laulu autentne salvestis, mis on salvestatud Matsalu Rahvuspargis Penijõe vaatetorni lähedal kevadisel hilisõhtul (28.05.2017 umbes kl 22.03 – 23.02). Kaanefoto pildistatud Tähtvere Dendropargis Tartus 16.05.2017 kl 16.15.
Pikkus: 59 min 53 sek
Tüüp: CD-R / Hind: 12 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kuula lõiku 2:
Kuula lõiku 3:
Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, hetke teadvustamiseks, rahulikult ärksa meeleolu loomiseks. NB: et selle salvestise kogu helispekter esile tuleks, on vaja välismürast paremini isoleeritud ruumi ja kvaliteetset helisüsteemi.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne helilõik, kus kevadises (veel raagus) lehtmetsas esiplaanil on kuulda erinevaid metsalinde, vahel taustal ka mõnda veelindu, tagaplaanil on tuule kohin. Esteetiliselt on huvitav, kuidas koos on väikesed, kõrgetes tämbrites laulvad väikesed linnud ja madalates tämbrites kostuv tuul (seejuures väikseid suur ei sega). Helilõik sai salvestatud Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal Soodla jõe ääres Koersilla lähedal, 30.04.2015 umbes kl 06.35 – 07.22.
Pikkus: 46 min 19 sek
Tüüp: CD-R / Hind: 12 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, keskendumist nõudvate ülesannete sooritamise taustaks, hea meeleolu loomiseks; kuulmismeele eristusvõime arendamiseks. NB! Kui panna see CD mängima keskendumise kergendamiseks, on soovitav, et see kostuks vaikselt, enesele spetsiaalselt tähelepanu tõmbamata.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne helilõik, mis on salvestatud kevadisel varahommikul Lahemaa rahvuspargis Altja jõe ääres Oandu koprarajal. Helimaastiku vanas segametsas jõe kaldal moodustavad kolm põhilist komponenti: ergas linnulaul, putukasumin ja rahulikumat laadi jõevulin. Esi- ja tagaplaanil on kuulda kokku 22 erineva linnuliigi tegevust ja hääli. Huvilistele on kuuldavate linnuliikide äratundmiseks abiks CD vaheraamatus ajakoodidega väljatoodud nimetused. Kõnealune helilõik sai talletatud 10.06.2012 kl ~ 04:32 – 05:50.
Pikkus: 77 min 59 sek
Tüüp: CD / Hind: 12 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kasutusvõimalusi: sobiv hea meelelolu loomiseks.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud ööbiku (Luscinia luscinia) laulu autentne salvestis, mis on lindistatud Matsalu Looduskaitsealal Penijõe küla lähistel kevadööl (24.05.2000 kl. 02.10 - 03.12). Helipildis on esiplaanil umbes 5m kauguselt kostuv ladus ja pausideta ööbikulaul (kaks umbes sekundilist pausi tulevad sisse salvestise viimastel minutitel), tagaplaanil vaikselt veel üks ööbik ja seoses salvestuse ajalise kulgemisega häälitsema hakkavad teised linnud. CD saatetekst Fred Jüssilt.
Pikkus: 62 min 08 sek
Tüüp: CD / Hind: 11 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, hea meeleolu loomiseks, kuulmismeele eristusvõime arendamiseks.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne, umbes tunnipikkune peatamata kujul tehtud helisalvestis, mis hiljem stuudios sai jaotatud kümneks pausideta kuulatavaks lõiguks. Esi- ja tagaplaanil on kuulda kokku 21 erineva, Kasari jõe suudmealal elutseva linnuliigi tegevust ja hääli. Kuuldavad linnuliigid on määratavad CD vahelehel antud ajakoodide juurde märgitud nimetuste abil. Salvestis sai lindistatud Matsalu Looduskaitsealal Kloostri vaatetorni lähedal 01.06.2000 kl 02:24-03:26.
Pikkus: 62 min 35 sek
Tüüp: CD-R / Hind: 11 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, keskendumist nõudvate ülesannete sooritamise taustaks, hea meeleolu loomiseks.
Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud kolm looduskeskkonna autentset helilõiku, mis kajastavad erinevate metsa- ja merelindude elavat tegevust ning hääli ja kus sooloesinejad vahelduvad üsna pidevalt. Helilõigud said salvestatud ühest ja samast kohast Matsalu Looduskaitsealal Matsalu metsas Suitsu vaatetorni lähedal 2000., 2004. ja 2005. aasta kevadel kellaaegadel umbes kl 4:15 – 5:37.
Pikkus: 73min 57sek
Tüüp: CD / Hind: 12 €
Tüüp: MP3 / Hind: 9 €
Kuula lõiku 1:
Kuula lõiku 2:
Kuula lõiku 3:

Tagasi üles

Fade Out ContentShow Content
Prev Next