Tootekataloog

Ivar Vinkel

Ivar Vinkel

Minu teadustegevusest

2012. aastal avaldati Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi teadusajakirjas ResArtis artikkel, mis kirjeldab minu poolt magistritöö raames läbiviidud eksperimentaalset uurimust looduslike helitaustade emotsionaalsest toimest kuulajatele. Järgnevalt selle lühikokkuvõte:

Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest

Autor: Ivar Vinkel

Vaatlusaluses pilootuurimuses uuriti looduslike helitaustade (merelainete randumine ja lindudega mets) salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivaid enesetunde muutusi ning nende kooskõlalisust kuuldava helikõrguse ja rütmilisusega, muljet kuuldud helitaustade salvestamise aegse ilma kohta, kuuldud helitaustadega seoses tekkinud assotsiatsioonide polaarsust ning hüpoteetilist eelistust kuuldud helitaustade valimisel enese lõdvestamiseks või ergastamiseks. Pilootuurimuse katsematerjaliks olnud looduslike helitaustade salvestisi käsitleti metoodikalistest põhimõtetest lähtuvalt muusikapaladena.

Pilootuurimuses osales 3 eksperti helitaustade muusikalise struktuuri hindamiseks ja 36 üliõpilastest katseisikut enesetunde muutuste hindamiseks. Katseisikute vanus jäi vahemikku 19 kuni 26 aastat, keskmine vanus oli 22 aastat. Helitaustade muusikalise struktuuri hindamiseks kasutati kümmet 7-punktilist muusikaliste tunnuste bipolaarset skaalat. Enesetunde muutuste mõõtmiseks kasutati kahtekümmet kolme 7-punktilist omadussõnade bipolaarset skaalat. Tulemustest selgus, et madalamad helisagedused võivad lõõgastusele kaasa aidata, kuid kinnitust ei leidnud hüpoteetilised eeldused kõrgemate helisageduste pingestavuse ja muusika rütmika ergastavuse osas. Kuigi andmetöötluse tulemustest ei ilmnenud teineteisest erinevate helitaustade kuulmise järgset enesetunde muutuste vastassuunalisust, viitasid hüpoteetilise valikueelistuse tulemused enesetunde muutuste vastassuunalisuse võimalusele stiimulite helikõrguse ja rütmika erinevuste suurendamisel. Stiimulitena olid kasutusel salvestised (i) “Meri Panga panga all” OVRCD003 (Vinkel 1999) ja (ii) “Linnuhommik Matsalu metsas” IVRCD3 (Vinkel 2006).

Märksõnad: enesetunne, ergastamine, loodushelid, loodusliku helitaustaga seonduvad assotsiatsioonid, lõdvestamine, muusikalised emotsioonid, muusikaline struktuur, muusika universaalid

Vinkel, I. (2012). Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest. Lock, G., Zajedova, I. (koostajad). ResArtis. Kunstide vastastoimed: keha, tants ja muusika (lk. 79-91). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut.

Print Friendly, PDF & Email
Fade Out ContentShow Content
Prev Next