Tootekataloog

Ivar Vinkel

Ivar Vinkel

Tuul ja ööbik Penijõe ääres

Tuul ja ööbik Penijõe ääres

Kasutusvõimalusi: sobiv jõutunde tekitamiseks, hea meelelolu loomiseks. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud jõeäärse vesise luha kõrges tihnikus liikuva tuule ja veidi ootamatult esinema hakanud ööbiku (Luscinia luscinia) laulu autentne salvestis, mis on salvestatud Matsalu Rahvuspargis Penijõe vaatetorni lähedal kevadisel hilisõhtul (28.05.2017 umbes kl 22.03 – 23.02). Helipildis on kõigepealt esiplaanil tuule kohin koos kokkupuutuvate puutüvede helidega, tagaplaanil mõned lindude ja…read more →

Linnuhommik tuulekohinaga Soodla jõe ääres

Linnuhommik tuulekohinaga Soodla jõe ääres

Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, hetke teadvustamiseks, rahulikult ärksa meeleolu loomiseks. NB: et selle salvestise kogu helispekter esile tuleks, on vaja välismürast paremini isoleeritud ruumi ja kvaliteetset helisüsteemi. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne helilõik, kus kevadises (veel raagus) lehtmetsas esiplaanil on kuulda erinevaid metsalinde, vahel taustal ka mõnda veelindu, tagaplaanil on tuule kohin. Esteetiliselt on huvitav, kuidas koos on väikesed,…read more →

Linnuhommik Altja jõe ääres

Linnuhommik Altja jõe ääres

Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, keskendumist nõudvate ülesannete sooritamise taustaks, hea meeleolu loomiseks; kuulmismeele eristusvõime arendamiseks. NB! Kui panna see CD mängima keskendumise kergendamiseks, on soovitav, et see kostuks vaikselt, enesele spetsiaalselt tähelepanu tõmbamata. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne helilõik, mis on salvestatud kevadisel varahommikul Lahemaa rahvuspargis Altja jõe ääres Oandu koprarajal. Helimaastiku vanas segametsas jõe kaldal moodustavad kolm põhilist komponenti: ergas…read more →

Ööbikutund

Ööbikutund

Kasutusvõimalusi: sobiv hea meelelolu loomiseks. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud ööbiku (Luscinia luscinia) laulu autentne salvestis, mis on lindistatud Matsalu Looduskaitsealal Penijõe küla lähistel kevadööl (24.05.2000 kl. 02.10 – 03.12). Helipildis on esiplaanil umbes 5m kauguselt kostuv ladus ja pausideta ööbikulaul (kaks umbes sekundilist pausi tulevad sisse salvestise viimastel minutitel), tagaplaanil vaikselt veel üks ööbik ja seoses salvestuse ajalise kulgemisega…read more →

Kasari delta

Kasari delta

Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, hea meeleolu loomiseks, kuulmismeele eristusvõime arendamiseks. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud looduskeskkonna autentne, umbes tunnipikkune peatamata kujul tehtud helisalvestis, mis hiljem stuudios sai jaotatud kümneks pausideta kuulatavaks lõiguks. Esi- ja tagaplaanil on kuulda kokku 21 erineva, Kasari jõe suudmealal elutseva linnuliigi tegevust ja hääli. Kuuldavad linnuliigid on määratavad CD vahelehel antud ajakoodide juurde märgitud nimetuste abil. Salvestis…read more →

Linnuhommik Matsalu metsas

Linnuhommik Matsalu metsas

Kasutusvõimalusi: sobiv äratamiseks, keskendumist nõudvate ülesannete sooritamise taustaks, hea meeleolu loomiseks. NB! Kui panna see CD mängima keskendumise kergendamiseks, on soovitav, et see kostuks vaikselt, enesele spetsiaalselt tähelepanu tõmbamata. Lühikirjeldus: sellele heliplaadile on jäädvustatud kolm looduskeskkonna autentset helilõiku, mis kajastavad erinevate metsa- ja merelindude elavat tegevust ning hääli ja kus sooloesinejad vahelduvad üsna pidevalt. Helilõigud said salvestatud ühest ja samast kohast…read more →

Fade Out ContentShow Content
Prev Next